PhET,
Sóng trên một sợi...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Tán xạ Rutheford -...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Con lắc - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Phân tử và ánh sáng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Sự ma sát - Mô phỏng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Bộ lắp ráp mạch...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Thị giác màu - Mô...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Lực và chuyển động...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Khúc xạ ánh sáng...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Định luật Ohm -...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Định luật Hooke...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ
PhET,
Điện trở của...

Dự án Thí nghiệm ảo -...

MIỄN PHÍ