Phạm Viết Dần

Sinh năm  27/04/1974
Nơi sinh  Quỳnh Lâm - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Nơi cư trú  C2-24 Khu định cư Tân Quy Đông - Q.7 -  TP. HCM

Quá trình học tập công tác :

Từ 1988 – 1991 : Học sinh trường PTTHNK Trần Phú Hải Phòng
Từ 1991 − 1995 : Sinh viên ĐHHH Hải Phòng
Từ 1995 – 1998 : Du học
Từ 1998 – Nay  : Cán bộ Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

 Trang thông tin cá nhân

Sản phẩm của tác giả Phạm Viết Dần