Vũ Bá Tuấn

Sinh năm  08/05/1980
Nơi sinh  Thủy Nguyên - Hải Phòng
Nơi cư trú  45 Tôn Thất Đạm - Q.1 -  TP. HCM

Quá trình học tập công tác :

- Học sinh trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai.
- Cán bộ Trung tâm Nghe nhìn Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hiện đang là cán bộ Công ty Cổ phần Học liệu -  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

 Trang thông tin cá nhân

Sản phẩm của tác giả Vũ Bá Tuấn