Nguyễn Minh Định

Sinh năm  1958
Nơi sinh  Nam Định
Nơi cư trú  Hoàng Quốc Việt - Q.7 -  TP. HCM

Quá trình học tập công tác :

- Cán bộ Trung tâm Nghe nhìn Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cán bộ Công ty Cổ phần Học liệu -  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
- Hiện đã nghỉ hưu.

 Trang thông tin cá nhân

Sản phẩm của tác giả Nguyễn Minh Định