Phan Đồng Châu Thủy

Sinh năm  : 24/07/1983
Nơi sinh  Huế - Thừa Thiên Huế
Nơi cư trú  TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương
Học vị : Tiến sĩ (Năm công nhận: 2014)

Quá trình học tập, công tác :

- Học sinh trường Quốc học Huế
- Khoa Hóa, Trường ĐHSP TP. HCM
- Hiện nay : Giảng dạy tại trường Đại học Quốc tế miền đông.

 Trang thông tin cá nhân

Sản phẩm của tác giả Phan Đồng Châu Thủy