Phạm Nguyễn Hoàng Long

Sinh năm  1994
Nơi sinh  Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Nơi cư trú  Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình học tập công tác :

- Học kĩ thuật địa chất dầu khí tại Đại học Bách Khoa TP. HCM
- Hiện đang là cán bộ Công ty Cổ phần Học liệu -  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

 Trang thông tin cá nhân

Sản phẩm của tác giả Phạm Nguyễn Hoàng Long