Bùi Tất Tươm

Sinh năm : 26/04/1950
Nơi sinh : Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương
Nơi cư trú : 8/5 Nguyễn Trãi - P.3- Q.5 -  TP.HCM
Trình độ : Thạc sỹ

Quá trình học tập công tác :

Từ 1972 – 1975 : Bộ đội
Từ 1976 − 1980 : Cán bộ khoa Ngữ văn ĐHSP Hà Nội 1
Từ 1980 – 1984 : Cán bộ Trường CĐSP Hải Hưng
Từ 1984 – 1996 : Cán bộ Trường CĐSP Tp.HCM (Từ 1987 là chủ nhiệm khoa Ngữ văn)
Từ 1996 – 1998 : Phó phòng GDTX Sở GDĐT TP.HCM
Từ 1998 – 1999 : Phó phòng ĐT, ĐH Tôn Đức Thắng
Từ 1999 – 2004 : Cán bộ NXB Giáo dục tại TP.HCM
Từ 01/2004        : Phó giám đốc NXBGD tại Tp.HCM
Hiện tại đã nghỉ hưu.

 Trang thông tin cá nhân

Sản phẩm của tác giả Bùi Tất Tươm