Chương trình giáo dục mầm non

  • 470 Share
  • 78 comments

Ban hành kèm theo Thông tư số: 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể...

Xem chi tiết
28-01-2016
Hướng dẫn đọc ebook định dạng ePub

ePub là từ viết tắt của Electronic Publication, là một chuẩn sách điện tử mở và miễn...

06-01-2017
Chương trình giáo dục mầm non

Ban hành kèm theo Thông tư số: 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng...

06-01-2017
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và...

1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước...

06-01-2017
Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo...

Ngay 30/9/2008, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án số 1400/QĐ-TTg : "Dạy...

25-11-2016
Các kiểu tóc và mũ trong suốt chiều dài...

Hãy cùng xem các kiểu tóc và mũ trong suốt chiều dài lịch sử Việt. Đây...

25-11-2016
Sự cải cách về trang phục trong lịch sử...

Hãy cùng xem Sựcải cách về trang phục trong lịch sử Việt Nam. Đây là tư liệu tham...

23-11-2016
Các hình ảnh tuyệt đẹp về 1000 năm trang...

Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt...