Đồ thị độ dốc - đoạn chắn - Mô phỏng toán học

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: PhET,

Đồ thị độ dốc - đoạn chắn - Mô phỏng toán học

  • 1 customer review

Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Dạng độ dốc-đoạn chắn - Đồ thị của Hàm tuyến tính

Mô tả : Tìm hiểu dạng độ dốc-đoạn chắn của một đường thẳng. Kết nối độ dốc và tung độ gốc với phương trình của đường thẳng. Hãy thử sức trong game đường thẳng!

Mục tiêu học tập : Vẽ đồ thị một đường thẳng có phương trình cho theo dạng độ dốc-đoạn chắn. Viết phương trình theo dạng độ dốc-đoạn chắn của một đường thẳng đã cho. Tiên đoán sự ảnh hưởng của việc thay đổi các giá trị trong một phương trình đường thẳng đối với đồ thị đường thẳng đó. Tiên đoán sự ảnh hưởng của đồ thị đã vẽ đối với phương trình của đường thẳng đó.

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

Kho truyện cười:

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI: