Tại sao Halloween ?

Halloween viết rút gọn từ "All Hallows'Eve", nghĩa là "Buổi tối lễ chư Thánh", một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Đây là ngày bắt đầu tam nhật mùa các Thánh...

Xem chi tiết

Biểu hiện tức giận của 12 chòm sao

Bạch Dương: Nổi cơn nóng nảy Bạch Dương giống hệt như một đứa trẻ nhỏ, chân thật, thẳng thắn, cởi mở, nhưng thích được làm trung tâm và tính trẻ con nên chòm sao này cần được dỗ dành. Tính cách của Bạch Dương...

Xem chi tiết

Khổng Tử và Tử Cống

Khổng Tử và học trò là Tử Cống cùng làm quan ở nước Lỗ. Vua nước Lỗ thích ca hát và các cô gái đẹp. Một hôm, vua Lỗ họp quần thần, muốn bỏ hoàng hậu, lập hoa hậu chân dài lên làm hoàng...

Xem chi tiết

Thầy pháp

Có một ông Thầy pháp nổi tiếng về trừ quỷ. Một hôm cúng xong, gia chủ trả tiền (viết sớ, niệm chú, đánh gõ chập cheng ...) và biếu một giỏ nặng : một cái đầu heo, một con gà, hai đĩa xôi to, các loại trái cây....

Xem chi tiết

Tề Cảnh Công và Quan Đại phu

Quan đại phu nước Tề biết Tề Cảnh công (Thời Xuân thu - Chiến quốc, cách đây hơn 2 ngàn năm) rất tiết kiệm, đề cao tiết kiệm, chống lãng phí, nên mỗi lần vào triều ông ta cưỡi con ngựa gầy nhom, áo quần cũ sờn, giày...

Xem chi tiết

Tôn Thúc Ngao và Sở Trang Vương

Tôn Thúc Ngao, Tể tướng nước Sở (Dưới thời Sở Trang Vương), ông làm cho dân giàu, nước mạnh, nổi tiếng là thanh liêm, chính trực. Ông mất, Sở Trang Vương thương nhớ không nguôi. Một hôm, Tôn Thúc Ngao nhập...

Xem chi tiết

Tề Hoàn Công và Quản Trọng

Một hôm Tề Hoàn công nói với Quản Trọng: - Từ ngày làm bá chủ đến nay, các chư hầu nể phục, nhưng đời sống dân chúng cũng không hề khấm khá lên, kho triều đình ngày càng hao hụt, có lẽ do bọn...

Xem chi tiết

Vị nho sĩ cuối cùng của nước Lỗ

Vị nho sĩ cuối cùng của nước Lỗ Vua nước Lỗ rất sùng bái Khổng tử, chuộng Nho học, sính bằng cấp. Ông ban lệnh khuyến khích dân trong nước đi học với nhiều chính sách ưu đãi, gọi là nuôi dưỡng nguyên khí...

Xem chi tiết

Trâu Kỵ

Trâu Kỵ (Trích Chiến quốc sách, có cải biên chút chút) Trâu Kỵ, mình cao tám thước, hình dung đẹp đẽ; ở làng bên cạnh cũng có người nổi tiếng đẹp trai tên là Từ Công. Một hôm, Trâu Kỵ...

Xem chi tiết

Khi gian thần tấn công nhà vua

Khi gian thần tấn công nhà vua (Trích Gian thần Trung Hoa - Hòa Thân, cải biên chút chút) Được Càn Long tin dùng, nên Hòa Thân chuyên làm chuyện càn rỡ, tham lam vơ vét khiến nhiều người oán hận. Tấu...

Xem chi tiết