Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Thực hiện phản...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Axit axetic và dung...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Axit axetic và nước...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Axit axetic làm đổi...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Rượu etylic và kim...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Đốt cháy rượu...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Đốt nến - Thí nghiệm...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Baking soda và nước...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Baking soda và nước...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Tính chất hấp thụ...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Đốt cháy Magie -...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ
Phạm Viết Dần, Phan Đồng...
Bazơ làm đổi màu...

Hoá học là một môn...

MIỄN PHÍ